Συνολικά Προιόντα:
Προβολή: 1 - 20
product_brand_icon
Chillys  Green Matte 500ml

Κωδικός: CHL-200202-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
100% ασφάλεια από διαρροές
BPA FREE
100% στεγανό
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

25.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  Pink Matte 500ml

Κωδικός: CHL-200203-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: 100% ασφάλεια από διαρροές
BPA FREE
100% στεγανό
Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

25.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  Red Matte 500ml

Κωδικός: CHL-200205-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
100% ασφάλεια από διαρροές
100% στεγανό
BPA FREE
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

25.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  Black Matte 500ml

Κωδικός: CHL-200206-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: 100% ασφάλεια από διαρροές
Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
BPA FREE
100% στεγανό
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

25.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  White Matte 500ml

Κωδικός: CHL-200207-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: BPA FREE
100% στεγανό
100% ασφάλεια από διαρροές
Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

25.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  Grey Matte 500ml

Κωδικός: CHL-200208-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: 100% στεγανό
Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
100% ασφάλεια από διαρροές
BPA FREE
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

25.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  Neon Blue 500ml

Κωδικός: CHL-200210-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: 100% ασφάλεια από διαρροές
100% στεγανό
BPA FREE
Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

25.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  Neon Green 500ml

Κωδικός: CHL-200212-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: 100% στεγανό
BPA FREE
100% ασφάλεια από διαρροές
Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

25.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  Pastel Green 500ml

Κωδικός: CHL-200217-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: 100% στεγανό
100% ασφάλεια από διαρροές
BPA FREE
Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

25.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  Pastel Coral 500ml

Κωδικός: CHL-200218-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
100% στεγανό
BPA FREE
100% ασφάλεια από διαρροές
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

25.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  Neon Orange 500ml

Κωδικός: CHL-200219-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml

25.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  Burnt Yellow 500ml

Κωδικός: CHL-200221-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: 100% στεγανό
Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
BPA FREE
100% ασφάλεια από διαρροές
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

25.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  Purple Matte 500ml

Κωδικός: CHL-200222-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: 100% στεγανό
Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
BPA FREE
100% ασφάλεια από διαρροές
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

25.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  Burnt Orange 500ml

Κωδικός: CHL-200224-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: 100% ασφάλεια από διαρροές
BPA FREE
100% στεγανό
Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

25.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  Chrome Gold 500ml

Κωδικός: CHL-200301-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: 100% στεγανό
BPA FREE
Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
100% ασφάλεια από διαρροές
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

30.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  All Black 500ml

Κωδικός: CHL-200327-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: 100% ασφάλεια από διαρροές
BPA FREE
100% στεγανό
Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

27.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  Tropical Elephants 500ml

Κωδικός: CHL-200332-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: 100% ασφάλεια από διαρροές
Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
100% στεγανό
BPA FREE
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

30.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  E.B Dogs 500ml

Κωδικός: CHL-200354-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: BPA FREE
Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
100% στεγανό
100% ασφάλεια από διαρροές
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

30.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  Blush Purple 500ml

Κωδικός: CHL-200373-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: 100% στεγανό
BPA FREE
Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
100% ασφάλεια από διαρροές
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

25.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

product_brand_icon
Chillys  Blush Blue 500ml

Κωδικός: CHL-200374-NCC


Ατομικά Θερμός Trekking Νερού
Χωρητικότητα: 500ml
Διατήρηση Ζεστού: Εώς 12 ώρες
Ιδιότητες: Διπλό τοίχωμα με κενό αέρος
100% ασφάλεια από διαρροές
100% στεγανό
BPA FREE
Διατήρηση Κρύου: Εώς 24 ώρες

25.0€

Διαθεσιμότητα:
Άμεση

Συνολικά Προιόντα:
Προβολή: 1 - 20